logo porsche Po│Šzy˝ska

Kontakt

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.

Porsche Po│Šzy˝ska
Autoryzowany Salon - Serwis Volkswagen Warszawa

ul. Po│Šzy˝ska 118a
01-304 Warszawa

Call Center:
22 223 15 19

dost´┐Żpny od pn do pt w godz 9:00 - 19:00 oraz sobota 9:00 - 14:00

DZIAú HANDLOWY
tel.: +48 22 532 24 00
e-mail: vw.polczynska@porscheinterauto.pl

DZIAú SERWISU
tel.: +48 22 532 24 40
e-mail: vwserwis@porscheinterauto.pl

DZIAú LIKWIDACJI SZKËD
tel.: +48 22 532 24 52
tel.: +48 22 532 24 55
e-mail: vwserwis@porscheinterauto.pl

DZIAú CZ╩ŽCI ZAMIENNYCH
tel.: +48 22 532 24 63
e-mail: czescivw.polczynska@porscheinterauto.pl

Godziny otwarcia Salonu Volkswagen:
pon. - pt.: 8.00 - 19.00
sob.: 9.00 - 15. 00
Godziny otwarcia Serwisu Volkswagen:
pon. - pt.: 7.00 - 19.00
sob.: 9.00 - 15.00

*) Informacje zawarte na stronie nie s´┐Ż prawnie wi´┐Ż´┐Ż´┐Żce i nie maj´┐Ż charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdj´┐Żcia jedynie przyk´┐Żadowo obrazuj´┐Ż prezentowane tre´┐Żci. Niekt´┐Żre elementy wyposa´┐Żenia opisane i demonstrowane na stronie mog´┐Ż by´┐Ż dost´┐Żpne tylko w wybranych krajach lub wy´┐Ż´┐Żcznie za dodatkow´┐Ż op´┐Żat´┐Ż. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produkt´┐Żw w danym kraju nale´┐Ży kontaktowa´┐Ż si´┐Ż z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wi´┐Ż´┐Ż´┐Żce ustalenia dotycz´┐Żce wyposa´┐Żenia i specyfikacji pojazdu nast´┐Żpuj´┐Ż ka´┐Żdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Poziomy CO2 lub poziomy zu´┐Życia paliwa przedstawione na niniejszej stronie s´┐Ż poziomami, kt´┐Żre zosta´┐Ży okre´┐Żlone podczas ´┐Żwiadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mog´┐Ży zosta´┐Ż niew´┐Ża´┐Żciwie okre´┐Żlone. Dok´┐Żadamy wszelkich stara´┐Ż aby wyja´┐Żni´┐Ż t´┐Ż kwesti´┐Ż mo´┐Żliwie jak najszybciej i, je´┐Żli zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziom´┐Żw we wsp´┐Ż´┐Żpracy z odpowiednimi w´┐Żadzami.